English – Suomeksi – Español
Updated – Päivitetty – Actualizado 20.11.2020


Our current Covid-19 measures

Groupsizes are limited to maximum of 20 people. That means 19 customers and 1 guide.
This enables us to keep safe distance of at least 1,5 meters between participants. People living in same household stay close to each other.

Using masks is strongly advised to all participants.

All our programs take place only outdoors until further notice.

Our guides use always use a microphone and speaker to maintain at least 2 meters distance to the group when talking.

Covid varotoimenpiteet

Kaikkien opastustemme ryhmäkoot on rajoitettu 20 henkilöön. Joka tarkoittaa 19 asiakasta ja yhtä opasta. Tällöin on mahdollista säilyttää vähintään 1,5metrin suojaetäisyys muihin kierrolle osallistujiin. Samassa taloudessa asuvat voivat olla lähellä toisiaan.

Our current Covid-19 measures

Groupsizes are limited to maximum of 20 people. That means 19 customers and 1 guide.
This enables us to keep safe distance of at least 1,5 meters between participants. People living in same household stay close to each other.

Using masks is strongly advised to all participants.

All our programs take place only outdoors until further notice.

Our guides use always use a microphone and speaker to maintain at least 2 meters distance to the group when talking.

Covid varotoimenpiteet

Kaikkien opastustemme ryhmäkoot on rajoitettu 20 henkilöön. Joka tarkoittaa 19 asiakasta ja yhtä opasta. Tällöin on mahdollista säilyttää vähintään 1,5metrin suojaetäisyys muihin kierrolle osallistujiin. Samassa taloudessa asuvat voivat olla lähellä toisiaan.

Maskien käyttö on erittäin suositeltavaa kierroksella.

Kaikki ohjelmamme tapahtuvat toiseksi pelkästään ulkona.

Oppaamme käyttävät aina mikrofonia ja kaiutinta sekä säilyttävät puhuessaan vähintään 2 metrin etäisyyden ryhmään.

Kaikki ohjelmamme tapahtuvat toiseksi pelkästään ulkona.

Oppaamme käyttävät aina mikrofonia ja kaiutinta sekä säilyttävät puhuessaan vähintään 2 metrin etäisyyden ryhmään.

Aquí están nuestras medidas actuales de Covid-19

Los tamaños de grupo están limitados a un máximo de 20 personas. Eso significa 19 clientes y 1 guía.
Esto nos permite mantener una distancia segura de al menos 1,5 metros entre los participantes. Las personas que viven en el mismo hogar permanecen cerca unas de otras.

Se recomienda encarecidamente a todos los participantes que utilicen máscaras.

Todos nuestros programas se llevan a cabo solo al aire libre hasta nuevo aviso.

Nuestros guías utilizan siempre un micrófono y un altavoz para mantener al menos 2 metros de distancia del grupo al hablar.