Tietosuojakäytännöt Green Cap Tours

1. Asiakastietorekisterin hallinnoija

Green Cap Oy
Markkinointinimi: Green Cap Tours
Kanttiinitie 2 A 2
02680 Espoo, FINLAND

2. Yhteyshenkilö arkistointijärjestelmää koskevissa asioissa

Jouko Väärälä, toimitusjohtaja jouko@greencaptours.com  050 320 4317

3. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava yrityksessä Green Cap Oy on Jouko Väärälä  jouko@greencaptours.com

4. Arkistointijärjestelmän nimi

Green Cap Tours:in yleinen asiakas-, markkinointi-, viestintä- ja sidosryhmäjärjestelmä.

5. Arkistointijärjestelmän julkisuus

Arkistointijärjestelmä on tarkoitettu Green Cap Oy: n asiakas-, viestintä-, markkinointi- ja sidosryhmäkäyttöön. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään tarkoitukseen.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusta

Green Cap Oy kerää henkilötietoja asiakas-, markkinointi-, viestintä- ja sidosryhmätarkoituksiin henkilötietojen käsittelyä varten, voi olla yleinen etu, sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

7. Arkistointijärjestelmän tietosisältö

Arkistointijärjestelmä voi sisältää vastaanottajien nimet ja yhteystiedot.

8. Säännölliset tietolähteet

Tiedot kerätään käyttäjien täyttämän greencaptours.com verkkosivuston lomakkeilla sekä erillisillä kampanjasivuilla, joilla käyttäjä täyttää lomakkeen. Asiakastiedot toimitetaan myös puhelimitse, sähköpostitse, sopimuksen perusteella tai muulla vastaavalla tavalla.

9. Evästeet

Käyttämällä greencaptours.com verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.  greencaptours.com  verkkosivusto kerää tietoja käyttäjistä evästeiden avulla. Evästeisiin perustuvia tietoja ovat sivustolla suoritetut toiminnot, sivustolla käynnit tai käyttäjän käyttämien laitteiden tiedot. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjiä ei voida tunnistaa, elleivät he ole toimittaneet lisätietoja itsestään esimerkiksi lomakkeiden kautta. Käyttäjät voivat vaikuttaa evästeiden käyttöön omien selainasetustensa kautta ja/tai tyhjentämällä selaimen evästetiedot.

Sivustomme sisältää myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Sivustomme käyttää YouTube API-palvelut näyttää videoita.
Lisätietoja:
https://www.youtube.com/t/terms  ;

https://www.google.com/policies/privacy  ; 

https://myaccount.google.com/permissions.

Emme ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Kolmansille osapuolille voidaan luoda tilastoja käyttäjämääristä eri sivustoilla, jolloin kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle, kun käyttäjä vierailee palveluissamme.

10. Tietojen säännöllinen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti.

11. Tietojen siirtäminen kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliseen järjestöön.

12. Arkistointijärjestelmän suojan periaatteet

Henkilötietojen käsittely on suojattu rakenteellisilla suojatoimilla ja asianmukaisella valvonnalla. Henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvollisuuteen.

13. Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja häntä koskevat tiedot on tallennettu arkistointijärjestelmään. Lisäksi rekisteröidyllä on riittävän täsmällisen ja yksilöllisen pyynnön esittämisen jälkeen oikeus saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.

14. Oikeus oikaisu- ja poisto-oikeuteen

Rekisterinpitäjän on oikaistava kaikki rekisteröidyn ilmoittamat virheelliset tiedot henkilötiedoista. Rekisteröity voi myös pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot arkistointijärjestelmästä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on antanutrrekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisen luettavassa muodossa ja jolla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyssä käynyt erimielisyyksissä tietosuojavaltuutetun toimistoon   www.tietosuoja.fi.

16. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tietojen säilytysaika on kolme vuotta suostumuksen vastaanottamisesta. Tiedot poistetaan korvaamalla. Arkistointijärjestelmän tietojen oikeellisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Green Cap Oy poistaa asiakkaan tiedot arkistointijärjestelmästä myös, jos rekisteröity pyytää lain perusteella Green Cap Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa säädetään toisin tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Green Cap Oy:n tallentavan tiedot tai toinen tapaus on hakenut suomen oikeusjärjestelmän tietojen suojauspäätöstä.

17. Käytäntöjen hyväksyminen ja päivitys

Nämä edellä mainitut käytännöt on tarkistettu ja otettu käyttöön 23.6.2020.